Baby Playgroup
Feb 18, 2017 / 09:00am - Feb 18, 2017 / 12:00pm

Description

Sân chơi trải nghiệm Shichida – “Baby Playgroup” dành cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi, được tổ chức vào thứ 7, tại cả 2 chi nhánh TP.HCM và Hà Nội.

Tư Vấn với VGD Shichida

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com