Lớp học Tiếp cận Giáo dục sớm Shichida cho người bắt đầu
Nov 27, 2016 / 01:30pm - Nov 27, 2016 / 03:30pm

Description

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cũng như trải nghiệm về phương pháp Shichida, chương trình “Lớp Học Tiếp Cận Giáo Dục Sớm Shichida Cho Người Bắt Đầu” sẽ được tổ chức sắp tới đây tại Tp. HCM. Với diễn giả là cô Viện trưởng Viện giáo dục Shichida, đây là cơ hội đặc biệt để ba mẹ có thể trao đổi, đặt câu hỏi trực tiếp với cô Viện trưởng xoay quanh chủ đề giáo dục sớm và phương pháp Shichida.

Tư Vấn với VGD Shichida

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com