Báo chí

Shichida trên báo Tiếp thị Gia Đình số Tết 2015

Shichida Việt Nam trên Wesbite Shichida Nhật Bản (Link)

VGD Shichida trên chương trình Chào ngày mới (HTV7)

Phương pháp Shichida - Phỏng vấn bà Mayumi Shichida

Lễ ra mắt VGD Shichida Việt Nam

Tư Vấn với VGD Shichida