Phỏng vấn truyền hình

VTV Phỏng vấn với VGD Shichida

Vừa qua, Viện Giáo dục Shichida rất hân hạnh được hợp tác với VTV để lan truyền những giá trị cốt lõi của việc giáo dục sớm ở trẻ em.


Với hơn 50 năm nghiên cứu và 37 năm thực hành, phương pháp Shichida được phát triển dựa trên nên tảng khoa học và chứng thực về não phải, cân bằng phát triển hai bán cầu não. Mục đích của giáo dục não phải là không chỉ để phát triển các tiềm năng của con bạn mà còn để đó phát tríển hình thành tính cách, năng lực tư duy, tình yêu và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái
Tư Vấn với VGD Shichida
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com