Shichida Việt Nam

Ngày 30/11/2013, phương pháp giáo dục Shichida của Nhật Bản đã chính thức có mặt tại Việt Nam với buổi lễ khai trương Viện Giáo Dục Shichida Việt Nam tại số 201, Đường 18A, Khu B, An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Viện Giáo dục Shichida Việt Nam là trung tâm duy nhất được cấp giấy phép của Viện Giáo dục Shichida Nhật Bản để dạy Phương pháp Shichida tại Việt Nam. Chúng tôi theo sát Giáo trình được phát triển bởi Giáo sư Makoto Shichida và tiếp tục được phát triển đổi mới bởi những nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục Shichida Nhật Bản.

Tất cả giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo bởi Giảng viên của Viện giáo dục Shichida Nhật Bản và được cấp chứng chỉ bởi Viện giáo dục Shichida Nhật Bản. Và chúng tôi cũng là trung tâm duy nhất được quyền sử dụng và cung cấp các học cụ của Shichida tại Việt Nam với 3 trung tâm hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội.

Tư Vấn với VGD Shichida
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com