Shichida toàn cầu

Viện Giáo dục trẻ em Shichida Nhật Bản được thành lập vào tháng 10/1978 bởi Giáo sư Makoto Shichida tại thành phố Gotsu, Nhật Bản. Lớp học đầu tiên mở cửa cho trẻ nhỏ vào năm 1980 và sau đó, Viện đổi tên thành Viện Giáo dục Shichida.
Kể từ đó:
- Hơn 500 Viện Giáo dục Shichida đã được thành lập
- 14 quốc gia trên thế giới: Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Canada, Hồng Kong và Việt Nam...
- Gần 50 năm nghiên cứu và thực hành
- Hơn 300.000 trẻ em trên toàn thế giới tiếp cận phương pháp Shichida

Tư Vấn với VGD Shichida
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com